Czym jest Action Learning?

Jest to konkretny i świadomy proces nauki przez działanie. Staje się takim wtedy, gdy zatrzymujemy się na chwilę, by przyjrzeć się temu, czego się nauczyliśmy oraz jak się tego nauczyliśmy. Nie jest to nauka z wykładów czy z podręcznika, a płynąca z działań podjętych przez nas samych. Jedynym sposobem na sprawdzenie czy się czegoś nauczyliśmy jest podjęcie działania – czyli wypróbowanie nowych umiejętności, eksperymenty z nowymi sposobami zachowań, stosowanie w praktyce nowej wiedzy. Czasem jest to także czasowe zawieszenie zwykłych założeń i przekonań, by sprawdzić co się dzieje w takiej sytuacji.

Action Learning to korzystanie z nauki wypływającej z codziennych okoliczności – szczególnie realizowanej przez nas w pracy i wyzwań przed jakimi stajemy, problemów z którymi się borykamy, i możliwości które otwierają się przed  nami.

Co jest potrzebne, aby móc wykorzystać tą metodę:

 • Zespół złożony z 5 – 6 osób (zwany sekcją)
 • Każdy uczestnik sekcji ma jakiś zawodowy cel/problem, który chce rozwiązać
 • Regularne spotkania sekcji – co 2 lub co 4 tygodnie
 • Udział moderatora
 • Koncentracja na praktycznych rozwiązaniach i na nauce, której doświadczyli wszyscy członkowie grupy

Dlaczego Action Learning jest odpowiedni dla Was?

AL Szomborg (1)

Uczenie się przez działanie jest postrzegany jako wysoce skuteczny sposób pomagania

ludziom z różnego typu branż. Pomaga owocnie uczyć się przy równoczesnym

uzyskiwaniu praktycznych rozwiązań. Daje znacznie więcej korzyści niż tradycyjne

metody szkoleniowe. Ścisłe powiązanie z codziennymi obowiązkami zawodowymi czyni

z niego atrakcyjną propozycje dla firm poszukujących bezpośredniego powiązania

praktyki z teorią.

Kiedy warto zastosować Action Learning?

 • Po zakończeniu kursu szkoleniowego – by utrwalić zdobytą wiedzę i umiejętności
 • W rozwiązywaniu problemów stale pojawiających się w pracy
 • Kiedy dochodzi do zmian wprowadzających element niepewności
 • Kiedy ludzie uczą się nowego sposobu wykonywania pracy
 • Kiedy ludzie podejmują nową pracę bądź przyjmują nowa rolę, dotychczas nieznaną
 • Kiedy stajemy przed czymś nowym lub trudnym
 • Kiedy zależy nam na zawodowym rozwoju osobowym pracowników
 • Kiedy ludzie czują się izolowani i „samotni”, jak na przykład osoby na wysokich stanowiskach

Główne korzyści z uczenia się przez działanie:

 • Rozwiązuje rzeczywiste problemy firmy
 • Skupia się na rzeczywistym doskonaleniu pracy, a nie na analizie zjawiska
 • Doskonali procesy społeczne, zmusza do otwarcia się i bycia otwartym na innych, wymaga zaufania i odpowiedzialności