Coaching jest metodą pracy indywidualnej, służący rozwojowi osoby coachowanej – coachee.

Coaching nie jest psychoterapią, doradztwem, ani szkoleniem. Znacząco również różni się od rozmów ze znajomymi czy przyjaciółmi. Jest formą profesjonalnego wsparcia, w partnerskiej relacji i bezpiecznej atmosferze, koncentrującej się na teraźniejszości i przyszłości.

 

Celem procesu jest realizowanie celów, jakie klient sobie stawia na początku procesu oraz na początku każdej sesji coachingowej.

 

Jak wygląda proces coachingowy?

Proces coachingowi rozpoczyna się od wstępnej sesji konsultacyjnej, podczas której klient doświadcza, czym jest coaching, mówi o swoich potrzebach, trudnościach i celach.  Klient i coach ustalają zasady współpracy i decydują o kontynuacji spotkań coachingowych.

Na pełny proces coachingowi składa się od 6 do 12 sesji. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie. Między sesjami trwa tzw. okres inkubacji czyli czas, podczas którego coachee może testować, próbować podjęte przez siebie nowe wyzwania. Pełen proces trwa od 3 do 6 miesięcy. Na ostatniej sesji odbywa się podsumowanie procesu, jego efektów i zmian, jakie zaszły u Klienta, w trakcie współpracy.

 

Niektóre efekty Klientów sesji coachingowych ze mną:

– podjęcie nowych strategii sprzedażowych i pozyskanie nowych klientów

– zwiększenie pewności siebie

– zmiana miejsca pracy

– zmiana miejsca zamieszkanie, przeprowadzka do innego miasta celem nabywania nowych umiejętności

– większe opanowanie i koncentracja podczas wystąpień publicznych

– poprawa relacji ze współpracownikami, dzięki lepszej komunikacji

– rozwój zawodowy – osiągnięcie stanowiska menadżerskiego

– poprawa relacji w małżeństwie, dzięki dbaniu o siebie i dbaniu o partnera

 

Zapraszam do kontaktu  KONTAKT