Z pasji - Trener umiejętności interpersonalnych i certyfikowany coach ICF

 

Z wykształcenia – Socjolog i HRowiec

 

Z wyboru - mama i żona

Od urodzenia jestem optymistką.  Pierwsze co widzę to pozytywy. Fascynują mnie ludzie – to dzięki kontaktom, rozmowom, pomocy zyskuję motywacje do pracy, energię do działania oraz do kreatywnego projektowania swojej rzeczywistości. Moim celem jest budowanie świadomości o sobie, o relacjach, o otoczeniu. Po co? By dać ludziom wolność, swobodę w wyrażaniu siebie, w podejmowaniu wyborów, w tworzeniu lepszych relacji.

Każdy człowiek dla mnie to odrębna wartość, zbiór idei, pomysłów i wiedzy. Każda organizacja to niepowtarzalna siatka relacji, powiązań, zasobów i zależności, składająca się z  myślących i podejmujących codziennie decyzje specjalistów.

Moje uniwersalne wartości, których szukam w każdym podjętym działaniu to uczciwość, szacunek, radość, odwaga.

 

KLIENCI O COACHINGU                              KLIENCI O SZKOLENIACH