_DSC0110 (2)Szkolenia rozwijające umiejętności interpersonalne prowadzę od 2008 roku. Przygotowując każde szkolenie kieruje się potrzebami zarówno organizacji jak i  uczestników. Badam ich doświadczenie i potrzeby. Interesuje mnie rezultat jaki ma przynieść szkolenie dla organizacji, a także dla każdego uczestnika.

Szkolenie prowadzę metodami interaktywnymi, wykorzystującymi m.in. takie metody jak drama stosowana, studia przypadków, karty ról, dyskusje grupowe, ćwiczenia w podgrupach, kwestionariusze, nagrywanie na kamerę i dyktafon, mini wykłady.

Moje szkolenia charakteryzują się dużą dynamiką, co sprawia że uczestnicy są stale zaangażowani i aktywnie biorą udział w proponowanych ćwiczeniach, rozwijając tym samym swoje umiejętności. W ankietach ewaluacyjnych wskazują na takie moje zalety jak komunikatywność, zaangażowanie, poczucie humoru, elastyczność.

 

W trakcie swojej kariery Trenera Biznesu zrealizowałam liczne projekty rozwojowe i szkoleniowe, m.in. dla: ING Bank Śląski, Bank GBS, SKOK im. F. Stefczyka, Klima – Therm S.A., Dellner Couplers, Tehand Sp. z o.o., Aber Sp. z o.o, OPGK Koszalin, Gemalto Sp. z o.o., HLT Sp. Z o.o., ProContact, FancyFon, DeSmart, PPNT Gdynia, Asseco Poland S.A., EmiTel sp. z o.o, ERGO Hestia S.A.,

 

OBSZARY W JAKICH ROZWIJAM UMIEJĘTNOŚCI MOICH KLIENTÓW:

 

SZKOLENIA MENADŻERSKIE

Przywództwo w organizacji

Od specjalisty do menadżera

Motywowanie pracowników

Budowanie zespołów

Współpraca w zespole

Efektywne prowadzenie spotkań

Rozwiązywanie konfliktów

Efektywna informacja zwrotna

SZKOLENIE ROZWOJU OSOBISTEGO

Trening asertywności

Trening twórczości

Komunikacja interpersonalna

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Sztuka wystąpień publicznych

Trening antystresowy

Zarządzanie emocjami

Inteligencja emocjonalna

Savoir –vivre w biznesie

SZKOLENIA HR

System Ocen Pracowniczych

Rozmowy Oceniające

Wartościowanie Stanowisk Pracy

Rekrutacja i selekcja pracowników

Zarządzanie kompetencjami

 


 

Zapraszam do zapoznania się z aktualną listą
nadchodzących szkoleń

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA